Søholm er et botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede, hvoraf nogle har en psykiatrisk overbygning, nogle har autismespektrumforstyrrelser. Vi har også en afdeling uden døgndækning. Denne afdeling, Torsholm, arbejder primært med at beboerne skal kunne bo i egen lejlighed på sigt.
Til top