Søholm er et botilbud med døgndækning for udviklingshæmmede, hvoraf nogle har en psykiatrisk overbygning, nogle har autismespektrumforstyrrelser.

Vi har også en afdeling uden døgndækning. Denne afdeling, Torsholm, arbejder primært med at beboerne skal kunne bo i egen lejlighed på sigt.

Vi tilbyder §85 støtte/vejledning til borgere i egen lejlighed på det timetal der passer ind i borgerens hverdag og mål for indsatserne

Til top