Søholm startede i 1999 i Vester Såby på Sjælland. En landbrugsejendom blev til et bo- og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede, et sted med trygge omgivelser midt i den dejlige natur. Søholm har i dag 27 ha jord og status som økologisk gård.

De første år blev gården drevet med afgrøder og mindre besætning af kvæg og grise, af beboere og ansatte i fællesskab. Det gør de stadig, men en del af jorden er udlagt som græsningsareal, resten bruges til planteavl. Dyreholdet er kommet ned i klappehøjde - det er Søholms beboere og brugere mere trygge ved!

I dag er Søholm et aktivt miljø med 13 selvstændige lejligheder og opdelt i 2 selvstændige enheder, Bostedet og Aktivitetsstedet. Filosofien er for begge enheder, at Søholm er et rart sted at bo og arbejde. Et sted hvor man respekterer den enkelte som et selvstændigt menneske. 
På Søholm er borgeren i centrum, der bliver taget individuelle hensyn og gennem et aktivt og socialt miljø udvikler vi selvværd og kompetencer.

Til top