sheltere i skovskov2web

Der er i 2006 plantet en ”oplevelsesskov”. Skoven har et areal på ca. 12 tdr. land.

Ideen med skoven er at det skal være muligt at opleve en skov som den var for ca. 5000 år siden. Der er derfor udelukkende plantet træer og buske der tilhørte den danske fauna på dette tidspunkt.

I skoven er opført en shelterplads med 3 sheltere, 2 bålpladser, en stor bålhytte og multtoilet. Der er anlagt aktivitetsbane med fysiske udfordringer rundt i skoven. Det giver mulighed for at kunne bruge skoven aktivt, også i dårligt vejr - eller måske til en enkelt overnatning. I de daglige aktiviteter bruges skoven til undervisning i vildtpleje og jagt, kultivering af skov og vedligeholdelse af arealer, stier og shelterplads. Der holdes tit arrangementer med mad over bål, eller hygge med kakao og bagning.


Til top