Social Tilsyn Øst holder tilsyn med Søholm.
Formålet med tilsynet er, at tilse om indholdet og udførelsen af arbejdet på Søholm lever op til de nye kvalitetsstandarder der foreligger i Socialtilsynet samt intentionerne i Serviceloven. 
Der stilles krav om målrettet og kontinuerligt tilsyn.

Tilsyn i 2014 og 2015 har begge været anmeldt. 
Søholm er blevet regodkendt i 2014.


  Tilsynsrapport - 2020.pdf
Til top