Social Tilsyn Øst holder tilsyn med Søholm.
Formålet med tilsynet er, at tilse om indholdet og udførelsen af arbejdet på Søholm lever op til de nye kvalitetsstandarder der foreligger i Socialtilsynet samt intentionerne i Serviceloven. 
Der stilles krav om målrettet og kontinuerligt tilsyn.

Tilsyn i 2014 og 2015 har begge været anmeldt. 
Søholm er blevet regodkendt i 2014.

  Tilsynsrapport - 2016.pdf

 Tilsynsrapport - 2015.pdf

  Tilsynsrapport - 2014.pdf
Til top