Brugerrådets medlemmer

Brugerrådet på Søholm består af 2 fra Bosted Søholm, 1 STU og 2 §104. Der afholdes valg til brugerrådet i hvert år i januar, så de beboere/brugere, som ikke sidder i rådet har mulighed for at blive valgt. De siddende brugerrådsmedlemmer, kan også stille op til genvalg. Der vælges 2 beboere og 1 bruger hvert år, så valgperioden er 2 år for de valgte medlemmer.

Brugerrådets møder

Brugerrådets medlemmer har tavshedspligt om de ting der tales om på brugerrådsmøderne.

Brugerrådet er valgt til at tage sig af Søholms brugeres interesser, og taler derfor på alle brugernes vegne. Brugerrådet er med til at træffe beslutninger som vedkommer hverdagen på Søholm og dermed også vores liv.

Brugerrådet holder møde hver 6. uge.

Brugerrådsmøderne er bygget op om en dagsorden, som altid indeholder en fortællerrunde fra medlemmerne og nyt fra ledelsen. Der tages et beslutningsreferat på møderne. På mødet deltager desuden Søholms ledelse og to medarbejdere, som er sekretærer.

Brugerrådets arbejde

Brugerrådets medlemmer deltager også i en lang række andre ting, som har indflydelse på hverdagen på Søholm. Ved ansættelse af personale, afholdes der udover en samtale med ledelse og personale også en samtale med brugerrådet i en af beboernes lejligheder. Når samtlige jobsamtaler er slut, træffer ledelse og brugerrådet i fællesskab en beslutning om hvilken ansøger der skal ansættes.

Brugerrådet deltager også i konferencer, temadage og andet, som kan gøre os endnu bedre til at tage sig af beboerne og brugernes interesser, og viden om nye ting, som f.eks nye love, som påvirker udviklingshæmmedes hverdag. og når der afholdes møder hvor handicappede/udviklingshæmmede forhold er til debat, er brugerrådet også med.

Brugerrådets årsplan

På det første møde hvert år, lægger brugerrådet en plan for nogle aktiviteter og nogle mål for det kommende år.

Brugerrådet består pr. 1. september 2021 af:
Signe og Marc S (team 2), Henrik og Charlotte (team 1), Iask (STU), Mads og Ludwig (Aktivitetsstedet)
Brugerrådets sekretærer er: Eva (Bostedet) og Lasse (Aktivitetstedet)

Til top