Brugerrådets medlemmer

Brugerrådet på Søholm består af 2 fra Bosted Søholm, 1 fra Bosted Torsholm, 1 STU og 1 §104. Der afholdes valg til brugerrådet i hvert år i januar, så de beboere/brugere, som ikke sidder i rådet har mulighed for at blive valgt. De siddende brugerrådsmedlemmer, kan også stille op til genvalg. Der vælges 2 beboere og 1 bruger hvert år, så valgperioden er 2 år for de valgte medlemmer.

Brugerrådets møder

Brugerrådets medlemmer har tavshedspligt om de ting der tales om på brugerrådsmøderne.

Brugerrådet er valgt til at tage sig af Søholms brugeres interesser, og taler derfor på alle brugernes vegne. Brugerrådet er med til at træffe beslutninger som vedkommer hverdagen på Søholm og dermed også vores liv.

Brugerrådet holder møde hver 6. uge, altid dagen før Søholms personalemøde, for at kunne give meninger og kommentarer fra brugerrådsmødet med på personalemødet, hvor det er et fast punkt.

Brugerrådsmøderne er bygget op om en dagsorden, som altid indeholder en fortællerrunde fra medlemmerne og nyt fra ledelsen. Der tages et beslutningsreferat på møderne. På mødet deltager desuden Søholms ledelse og en medarbejder, som er sekretær.

Brugerrådets arbejde

Brugerrådets medlemmer deltager også i en lang række andre ting, som har indflydelse på hverdagen på Søholm. Ved ansættelse af personale, afholdes der udover en samtale med ledelse og personale også en samtale med brugerrådet i en af beboernes lejligheder. Når samtlige jobsamtaler er slut, træffer ledelse og brugerrådet i fællesskab en beslutning om hvilken ansøger der skal ansættes.

Brugerrådet deltager også i konferencer, temadage og andet, som kan gøre os endnu bedre til at tage sig af beboerne og brugernes interesser, og viden om nye ting, som f.eks nye love, som påvirker udviklingshæmmedes hverdag. ULF´s årlige konference deltager vi altid i, og når der afholdes møder hvor handicappede/udviklingshæmmede forhold er til debat, er brugerrådet også med.

Brugerrådets årsplan

På det første møde hvert år, lægger brugerrådet en plan for nogle aktiviteter og nogle mål for det kommende år.

I 2015 vil brugerrådet forsøge at lave en række arrangementer på Søholm, og invitere andre brugere indenfor målgruppen. Før sommerferien planlægger vi at afholde en sommercamp (Lovecamp) og så planlægger vi også at deltage i forskellige konferencer og temadage, samt at få synliggjort brugerrådets arbejde overfor andre bosteder, bl.a. ved at lave præsentationsmateriale af Søholm, som skal fremvises af brugerrådet ved forskellige lejligheder.

Har du lyst til at vide mere om brugerrådets arbejde er du velkommen til at kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Til top