Søholm startede i 1999 ved Vester Såby på Midtsjælland. En landbrugsejendom blev til et bo- og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede, et sted med trygge omgivelser midt i den dejlige natur. Søholm har i dag 27 ha jord og status som økologisk gård.

Søholm er et bosted med 14 selvstændige lejligheder og opdelt i 2 selvstændige enheder, Bostedet og Aktivitetsstedet. Filosofien er for begge enheder, at Søholm er et rart sted at bo og arbejde. Et sted hvor man respekterer den enkelte som et selvstændigt menneske. 
På Søholm er borgeren i centrum, der bliver taget individuelle hensyn og gennem et aktivt og socialt miljø udvikler vi selvværd og kompetencer.
Til top