Søholm startede i 1999 ved Vester Såby på Midtsjælland. En landbrugsejendom blev til et bo- og aktivitetssted for voksne udviklingshæmmede, et sted med trygge omgivelser midt i den dejlige natur. Søholm har i dag 27 ha jord og status som økologisk gård.

Søholm er i dag et bosted med 14 snart 18 selvstændige lejligheder, samt et Aktivitetssted og en STU med plads til 30 interne og eksterne § 104 borgere, og 6-8 STU-elever.

Filosofien er for begge enheder, er at Søholm skal være et rart sted at bo og arbejde. Et sted hvor man respekterer den enkelte og hinanden som selvstændige individer og mennesker.

På Søholm er borgeren i centrum og der bliver taget individuelle hensyn. Vi arbejder ud fra den Etiske metode samt Krap metoden, der sammen med et aktivt og socialt miljø udvikler selvværd, selvstændighed og kompetencer.

Søholm er ud over at have status som økologisk gård, i dag et sted hvor vi satser på en bæredygtig udvikling og en mere grøn omstilling – og vi har igennem de sidste 2 år erstattet El- varme med Varmepumper,  Oliefyret er udskiftet til et Jordvarmeanlæg og der er kommet nye og mere energirigtige vinduer og døre i flere af lejlighederne.

Vores omkring liggende jord arbejder vi på, ikke længere skal være landbrugsjord, men et rekreativt område for alle vores brugere, samt et naturligt miljø indrettet efter en bæredygtig biodiversitet.

Til top