Unge fra 16-25 år tilbydes STU uddannelse på Søholm - en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Kontakt STU-koordinator Lasse Frederiksen
Tlf: 27 26 79 93 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

otto_sliber_webSTU

STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en 3 årig uddannelse, som retter sig mod unge med særlige behov. Uddannelsen lægger vægt på at styrke og udvikle den unges faglige, personlige og sociale kompetencer.

Hovedvægten bliver lagt på den unges muligheder for at klarer sig så godt som muligt i voksentilværelsen specielt inden for områderne: BO - ARBEJDE – FRITID

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb. Her vil Eleven prøve forskellige værksteder. Det faglige og praktiske niveau og elevens interesser og kompetencer vurderes og inddrages som grundlag for den undervisningsplan, som udarbejdes efter afklaringsforløbet.

I samarbejde med eleven findes der ud af:

 • Hvad der skal læres?

 • Hvordan det skal læres?

 • Hvor det skal læres?

 • Hvorfor det skal læres?

Den individuelle undervisningsplan vil være gennemgående i hele uddannelsesforløbet. Der vil blive opsat konkrete og målbare mål, som løbende justeres i samarbejde med eleven. På den måde kan der dokumenteres en synlig progression.  


Uddannelsens muligheder og indhold på Søholm

 • NATUR – Oplæring i beskæring af træer. Praktisk pleje af ny skov samt granplantage. Interne kurser og undervisning i plantekendskab og skovkultur. Oplæring i at flække og stable brænde.

 • HAVEBRUG - Oplæring i årets gang i køkkenhave og drivhus med stor vægt på ’fra jord til bord’. Desuden håndtering og vedligeholdelse af haveredskaber. Oplæring i brug og vedligeholdelse af plæneklipper og div. Håndmaskiner. Der er flere shelter og bål pladser på og omkring Søholm, hvor man kan stifte bekendtskab med udelivets glæder.

 • LANDBRUG – Oplæring i fodring og dosering til gedehold. Oplæring i brug af havetraktorer og vedligehold af mindre maskiner. Interne kurser og undervisning i reparation af disse.

 • TRÆVÆRKSTED – Oplæring i brug af div. Hånd, el og luft- værktøj. Praktisk oplæring i bygningsvedligeholdelse og reparationer.

 • SNEDKERVÆRKSTED - Oplæring i brug af drejebænk, høvlebænk og håndværktøj inden for snedkerfaget.

 • PC-VÆRKSTED – Oplæring i brug af computer, tablets, mobiltelefoner m.m. Brug af internet som informationskilde og underholdning. Brug af de sociale medier og undervisning i net-etik.

 • KREATIVT VÆRKSTED -  Oplæring i brug af forskellige materialer. Der arbejdes med æstetik, og rummelighed i forhold til forskellig smag. Der vil være mulighed for at stifte kendskab til kunstens mange udtryksformer, og for selv at være skabende i kunstneriske processer. Smykker og kunstværker bliver bla. udstillet og solgt på julemarked, kultur-der-dur festival mm.

 • MOTORLÆRE VÆRKSTED - Oplæring/træning i reparation af motorer og mekanik på havetraktorer, knallerter, græsslåningsmaskiner mv.

 • METALVÆRKSTED - Oplæring i, og brug af svejseapparat - bukning og formning af metal mv.

Desuden vil alle STU elever gennemgå

 • BOTRÆNING - Dette vil blive tilrettelagt individuelt, med hensyntagen til den enkelte unges kompetencer og behov. Botræningen vil altid indeholde; madlavning (herunder køkkenhygiejne), personlig hygiejne og rengøring.
  Der ud over kan botræningen bl.a. indeholde; Kontakt til borgerservice, anvendelse af NEM ID, budgetlægning, bestilling af ferierejser, indkøb, bestilling af læge og tandlægetider m.m.

 • KØRSEL MED OFFENTLIG TRANSPORT - For de elever hvor det er en realistisk mulighed, vil det være et mål at blive selvtransporterende. For de elever hvor det ikke er realistisk, vil det være et mål, at blive tryg ved og kunne agere acceptabelt i offentlige transportmidler.

 • BOGLIG UNDERVISNING - For STU eleverne på Søholm vil der være mulighed for at modtage skolefaglig undervisning. Denne form for undervisning søges at være så direkte anvendelig som muligt, således at indlært stof hurtigt kan omsættes til brug i praksis. Der inddrages it i undervisningen i det omfang det giver mening.

 • IDRÆT OG BEVÆGELSE - Søholm råder over en nærliggende idrætshal 1 gang ugentligt hvor vi dyrker forskelligt boldspil. Vi har egen boldbane på Søholm hvor vi ugentligt har udendørs boldspil i de lune årstider. Der er desuden mulighed for ridning, snorkeldykning, kajaksejllads og mountainbikekørsel. Søholm afholder en intern idrætsdag en gang årligt.

 • SOCIALE ARRANGEMENTER - Søholm deltager i diverse sociale arrangementer. Der afholdes hvert år i Maj en stor fest for alle brugere og personale hvor familie og venner inviteres. Derudover er der jævnligt cafe’ aftener på Søholm af og til med gæster udefra. Der arrangeres eksterne diskoteksture, festivalture m.m. Der er et dagligt socialt liv med fælles pauser og fællesspisning, et deltagende og aktivt arbejdsfællesskab og månedlige brugermøder.

 • PRAKTIK - Søholm sørger for at finde praktikplads til alle STU elever. Alt afhængigt af interesse og kompetence, vil der være fremadrettede relevante praktikperioder for den enkelte elev i STU forløbet.

 • EKSKURSIONER OG STUDIEREJSER - STU eleverne får tilbud om deltagelse i flere månedlige eskursioner sammen med de øvrige brugere på Søholm. Derudover arrangeres der 2 studierejser til både ind og udland. 
  For STU elever der deltager i ekskursioner og studierejser bliver det en del uddannelsesplanen med målbare tjekpunkter.
Til top