Social Tilsyn Øst holder tilsyn med Søholm.
Formålet med tilsynet er, at tilse om indholdet og udførelsen af arbejdet på Søholm lever op til de nye kvalitetsstandarder der foreligger i Socialtilsynet samt intentionerne i Serviceloven. 
Der stilles krav om målrettet og kontinuerligt tilsyn.  Tilsynsrapport - 2020.pdf
Til top